Thứ sáu, 14/06/2024 - 04:17
Nghĩa Tình Cùng Thạch Bích
Biểu diễn: Tốp ca Thạch Bích | Album: | Lượt nghe: 293
Bình chọn:

Thương hiệu Thạch Bích đã đi vào cuộc sống, gắn liền với đời sống kinh tế ngày càng phát triển của xã hội và đất nước. Mười tám năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, thương hiệu Thạch Bích đã khẳng định vị thế trên thị trường. Trong những năm đến, Nhà máy tiếp tục đầu tư để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, làm cho Thạch Bích trở thành một trong những thương hiệu nước giải khát hàng đầu tại Việt Nam.