Thứ sáu, 14/06/2024 - 04:05
Nghĩa Tình Đạm Cà Mau - Khánh Ngân
Biểu diễn: Ngân Khánh | Album: | Lượt nghe: 447
Bình chọn:

Xây dựng hình ảnh thân thiện của Công ty đối với cộng đồng, đặc biệt là với nông dân. Thực hiện tốt công tác ASXH, gắn lợi ích của người dân làm nông nghiệp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác ASXH theo chủ trương của Tập đoàn và của Công ty. Hướng tới nằm trong nhóm công ty dẫn đầu về công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.